Ubeczpieczenie Gewerba

Ubezpieczenie Gewerba jest to obowiązkowe niemieckie ubezpieczenie dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą.

 W Niemczech istnieje obowiązek ubezpieczenia dla wszystkich osób posiadających działalność gospodarczą. Ubezpieczenie Gewerba jest to ubezpieczenie jakie muszą posiadać te osoby. Ubezpieczenie jest obowiązkowe i każda osoba prowadząca działalność musi je sobie zapewnić. W przypadku niewypełnienia obowiązku jakim jest ubezpieczenie Gewerba osoby, które go nie posiadają będą musiały dokonać uregulowania wszystkich składek od momentu, w którym rzeczywiście to ubezpieczenie powinny posiadać. Mogą być również narażone na dodatkowe kary. Zatem ubezpieczenie Gewerba warto sobie zapewnić w pierwszej kolejności. Ubezpieczenie Gewerba jest to nie tylko obowiązek osób prowadzących działalność gospodarczą, ale również konieczność w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie Gewerba zapewni bezpłatną opiekę medyczną w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia. W przypadku nieposiadania ubezpieczenia osoba chora będzie musiała sama ponieść wszystkie koszty leczenia. Ze względu na to, że nikt nie może przewidzieć jaki los nas czeka bezpieczniej jest wybrać ubezpieczenie Gewerba niż narażać się na nieprzewidziane koszta, które w przypadku wielu chorób są bardzo wysokie. Składki na ubezpieczenie Gewerba w stosunku do wysokości opłat jakie może ponieść osoba chora w przypadku leczenie są naprawdę niewielkie. 

Nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego i chcesz je mieć?

Prowadzanie działalności gospodarczej w Niemczech wiąże się nie tylko z koniecznością przestrzegania prawa pracy czy prawa podatkowego. Koniecznym warunkiem jest także rozeznanie się na rynku ubezpieczeń. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec dedykowane jest ubezpieczenia Gewerba. Przepisy niemieckie wymagają bowiem, aby każda osoba zameldowana na terenie kraju była ubezpieczona. Pakiet podstawowy zawiera w sobie ubezpieczenie kosztów leczenia u lekarza i w szpitalu. Zasadniczo, osoby prowadzące Gewerbe podlegają pod prywatny system ubezpieczeń zdrowotnych. Podobnie osoby niezatrudnione lub pracujące w ramach tzw. mini-job i nieposiadające wcześniejszego ustawowego ubezpieczenia w Niemczech mogą wybrać tego typu świadczenie. O ubezpieczenia Gewerba należy postarać się samemu, niewypełnienie świadczenia może wiązać się z koniecznością późniejszego nadpłacenia składek wstecz lub nawet z karą. Zaletą ubezpieczenia Gewerba jest nie tylko stosunkowo niska składka, ale również łatwa możliwość rozwiązania umowy, na przykład przy powrocie do Polski, lub zmiana ubezpieczenia na rozszerzone zakresem. Istnieje także możliwość ubezpieczenia ustawowego. Warunkiem jego przyznania jest posiadanie już wcześniej ustawowego ubezpieczenia w Niemczech. Osoba zakładająca ustawowe ubezpieczenie na Gewerbe pozostaje w dotychczasowej kasie chorych.

Praca na Gewerbe jest coraz częściej wybieraną formą pracy w Niemczech. Przybiera ona formę działalności gospodarczej. Dawniej gewerba stanowiła swego rodzaju obejście przepisów, które wymagały od każdego zatrudnionego na terenie Niemiec pozwolenia o pracę. Ubezpieczenia gewerba kierowane są do polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Przepisy Niemieckie mówią, że każda osoba zameldowana na terenie Niemiec musi być ubezpieczona. Pakiet podstawowy opiewa na ubezpieczenie kosztów leczenia u lekarza i w szpitalu.

Przedsiębiorcy mają do wyboru dwie propozycje ubezpieczenia Gewerba.

Pierwszą opcją jest ubezpieczenie ustawowe. Warunkiem dostania się do tego systemu ubezpieczeń jest posiadanie już wcześniej ustawowego ubezpieczenia w Niemczech. Osoba zakładająca ustawowe ubezpieczenie Gewerba pozostaje w dotychczasowej państwowej kasie chorych. Osoba przyjeżdżająca z Polski do Niemiec może też założyć państwowe ubezpieczenie, jeśli spełnia określone warunki, np. w Polsce była minimum rok ubezpieczona w ZUS lub KRUS, a czas od wygaśnięcia tamtego ubezpieczenia nie przekroczył 3 miesięcy Druga opcja to ubezpieczenie prywatne. Jest to ubezpieczenie przewidziane szczególnie dla osób prowadzących w Niemczech Gewerbe, jak również dla studentów oraz osób niezatrudnionych.

Skontaktuj się osobiście lub wypełnij formularz z zapytaniem o bezpłatną ofertę ubezpieczeniową

Skontaktuj się